سلام اگر ممکنه موارد فسخ نکاح برای زوج را بفرمایید و اینکه اگر فسخ نکاح شود به زوجه مهریه تعلق میگیرد؟

سلام. مطابق ماده 1123 قانون مدنی عیوب قرن ، جذام ، برص ، افضا ، زمین گیری ، نابینایی از هر دو چشم در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.در صورت فسخ،مهریه به زوجه تعلق نمیگیرد.

Homaye Edalat Saadat International Law Firm

نشانی : تهران ، سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان صرافهای جنوبی ، پلاک 10 ، واحد 8

تلفکس (021) 88699094-88699363

تلگرام و واتس آپ 09125758047  

پست الکترونیک info@heslawfirm.com  

تاریخ بروزرسانی : 1396/09/26